Provozní řád

ŘÁD TRÉNINKŮ V AREÁLU PSÍ ŠKOLY KOPANINY

 

1)Každý pes musí být klinicky zdravý a řádně naočkován – každý nový člen předloží ke kontrole očkovací průkaz instruktorům ke kontrole.

2) Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.

3) Každý účastník  je povinen dodržovat čistotu v areálu cvičiště i na přístupových cestách, dále v okolí  parkoviště  i celém přilehlém okolí a vesnici. Je nutné pejsky při venčení nenechávat bez dozoru a opravdu poctivě po něm veškeré exkrementy sbírat. Zbytečně se směrem do vesnice neprocházejte, na venčení je k dispozici velká louka pod cvičákem.

Je nutné psy hlídat v prostoru cvičiště, pokud se pes vyvenčí, je nutné místo ihned prolít vodou. Nenechávejte psy čůrat na překážky, vybavení areálu, lavičky apod. 

4)Instruktor neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za ztrátu nebo úhyn psa. Škody způsobené psem hradí jeho majitel v plné výši! Při pohybu psů na volno si každý zodpovídá za svého psa!

5)Platí absolutní zákaz odkládání psů v klecích nebo na úvazech nad svahem směrem k silnici a přilehlému penzionu, stejně tak v okolí dětského hřiště!

6)Zákaz uvazování psů k oplocení, překážkám , lavicím apod.!

7) Parkování je umožněno v případě velkých akcí na vymezeném místě přímo na hřišti, jinak na našem parkovišti u zadní brány. NEPARKUJTE u penzionu HUBERTUS, pokud není domluveno jinak! Na parkoviště i do areálu vjíždějte velmi pomalu, je tu vysoká frekvence pohybu psů a dětí! 

8)Vstup do areálu je umožněn pouze s instruktorem, není-li dohoda s ním jiná. Všichni cvičící i návštěvníci se v areálu řídí pokyny instruktorů.

9) Nevhodné chování ke psu a nadměrné fyzické trestání bude řešeno neumožněním výcviku v další hodině, případně úplným vyloučením z výcviku v Psí škole Kopaniny. Instruktor také může z tréninku vyloučit psa evidentně zraněného, nezdravého či jinak handicapovaného.

10)Lekce agility - Během přípravy a přestavby parkuru, prohlídek apod. není možné nechat běhat psy bez dozoru. Psi musejí být zabezpečeni.( Každý majitel si opatřuje klec či přepravku sám, případně využívá velké množství erárních odkladacích prostor v areálu.) Všichni cvičící se vším pomáhají! 

11) Každá klient má právo na informace ohledně pokračovacího členství, výhod a povinností členů.

12) Výbor Spolku si vyhrazuje právo neumožnit ve výjimečných případech klientům členství (a tím vybrané výhody) ve Spolku Psí škola Kopaniny. Tento návrh mohou  podat všichni instruktoři, pokud jsou např.zájmy a vedlejší činnost klienta v rozporu s vizemi a fungováním Spolku ( např. nevhodné chování ke psům, , nekolegiálnost, zapletení do kauzy množení psů apod.)

13) Využívání vnitřních prostor je možné pouze po dohodě s instruktorem! Není povoleno jakkoliv manipulovat s elektrickými spotřebiči a otevřeným ohněm.

14) Dodržujte časový harmonogram a přijíždějte s časovou rezervou, ať si stíháte vyvenčit pejsky! Na pozdní příchody nebude brán ohled, šidíte o část lekce jen a jen sebe. 

15) Při současně probíhajícím výcviku berte ohledy na druhou skupinu, tzn. poslušnost se neprochází přes parkur a agiliťáci zase např. neuvazují své psy u plotu vedle poslušnosti atd.

16) V případě neodhlášení z tréninku a absence bez omluvy, lekce propadá. 

17) Pro děti klientů je k dispizici dětské hřiště a trampolína. Provozovatelé areálu a instruktroři nenesou zodpovědnost za děti klientů. Vždy je nutné si vlastní děti hlídat, nesmějí být bez dozoru! Děti nesmějí narušovat výcvik a pohybovat se v blízkosti výcviku (např. vstupovat do oploceného prostoru s poslušností, nebo chodit přes agility parkur).